מסלול ניהול עסקי וביטוח

 

מסלול חשבונאות ופיננסים ושמאות

 

מסלול מחשבים ומדיה חדשה

 

מסלול חינוך ומקצועות הטיפול

 

מסלול חקירות וביטחון